นับตัวเลขหลักสิบภาษาอังกฤษจาก 10 ถึง 80,000


เลือกช่วงตัวเลข หน้าที่ 1

แนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีของแถมฟรี ให้ทุกเล่ม"
นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยจาก 10 ถึง 400 จากจำนวนน้อยไปหามาก โดยการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละสิบจากจำนวนเดิม เริ่มต้นนับจากจำนวนนับหลักสิบแรกที่มีตัวเลขอยู่สองหลัก คือเลข 10 (ten) เมื่อนับเพิ่มขึ้นทีละสิบแล้วจะเป็นจำนวนดังนี้คือ 20 (twenty) ,30(thirty) จนถึงเลขหลักสิบสุดท้ายคือ 90(ninety) และสิ้นสุดที่จำนวนหลักที่มากที่สุดคือเลขสามหลัก เริ่มต้นจากเลข 100 (one hundred) ถึงสามหลักสุดท้ายที่มีค่ามากที่สุดของหมวดนี้คือ 400 (four hundred)

สนุกไปกับตัวเลขพร้อมกับฝึกสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษไปกับจำนวนเลขต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ด้วยระบบสร้างชุดตัวเลขหลักสิบอัตโนมัติ และเรายังมีรายการชุดตัวเลขอีกมากถึง 16 หลัก (เลขที่มี 0 ต่อท้ายอีก 15 ตัว) เลือกคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขถัดไป" หากต้องการแสดงผลหน้าถัดไป หรือคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขที่ผ่านมา" เพื่อกลับไปหน้าแสดงผลเดิม ขอให้สนุกกับตัวเลข เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนนะครับ