นับตัวเลขหลักร้อย ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยจาก 100 ถึง พันล้าน

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยจาก 100 ถึง 4,000 จากจำนวนน้อยไปหามาก เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งร้อยจากจำนวนเดิม เลขในหมวดนี้มีทั้งสามหลักและสี่หลัก โดยเริ่มต้นจากหลักร้อยแรก คือ 100 (one hundred) เมื่อนับเพิ่มขึ้นอีกทีละหนึ่งร้อยจากจำนวนเดิม จะได้ป็น 100 (one hundred) ,200(two hundred)สิ้นสุดที่หลักร้อยสุดท้ายคือ 900 (nine hundred) จากนั้นจะกลายเป็นตัวเลขที่มีสี่หลัก เรียกว่าหลักพัน เริ่มนับจากตัวเลข 1,000 (one thousand)ถึง ตัวเลขในหลักพันสุดท้ายในหมวดนี้คือ 4,000 (four thousand)

เลือกช่วงตัวเลข

สนุกไปกับตัวเลขพร้อมกับฝึกสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษไปกับจำนวนเลขต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ด้วยระบบสร้างชุดตัวเลขหลักร้อยอัตโนมัติ และเรายังมีรายการชุดตัวเลขอีกมากถึง 16 หลัก (เลขที่มี 0 ต่อท้ายอีก 15 ตัว) เลือกคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขถัดไป" หากต้องการแสดงผลหน้าถัดไป หรือคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขที่ผ่านมา" เพื่อกลับไปหน้าแสดงผลเดิม ขอให้สนุกกับตัวเลข เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนนะครับ