นับตัวเลขหลักหน่วยภาษาอังกฤษจาก 1 ถึง 5,200


เลือกช่วงตัวเลข


นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยจาก 1 ถึง 100 เป็นจำนวนนับที่เราใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยการนับเพิ่มทีละหนึ่งตัวจากจำนวนเดิม เรียงลำดับตามจำนวนที่น้อยไปหามาก ในหมวดนี้มีตัวเลขอยู่ทั้งหมดสามหลัก เริ่มต้นนับจากเลขหลักที่น้อยที่สุดคือหนึ่งหลักคือ เลข 1 (one) ถึงเลข 9 (nine) ตามด้วยตัวเลขที่มีจำสองหลัก ซึ่งมีมากที่สุดในกลุ่มคือจากเลข 10 (ten) ถึงเลข 99 (ninety nine) และสุดท้ายที่ตัวเลขสามหลักซึ่งมีแค่หนึ่งจำนวนในหมวดนี้คือ 100 (one hundred)

สนุกไปกับตัวเลขพร้อมกับฝึกสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษไปกับจำนวนเลขต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ด้วยระบบสร้างชุดตัวเลขหลักหน่วยอัตโนมัติ และเรายังมีรายการชุดตัวเลขอีกมากถึง 16 หลัก (เลขที่มี 0 ต่อท้ายอีก 15 ตัว) เลือกคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขถัดไป" หากต้องการแสดงผลหน้าถัดไป หรือคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขที่ผ่านมา" เพื่อกลับไปหน้าแสดงผลเดิม ขอให้สนุกกับตัวเลข เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนนะครับ