นับตัวเลขหลักพันภาษาอังกฤษจาก 1,000 ถึง 7,040,000


เลือกช่วงตัวเลข


นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยจาก 1,000 ถึง 40,000 จากจำนวนน้อยไปหามาก เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งพันจากจำนวนเดิม เริ่มต้นจากตัวเลขที่มีสี่หลักเรียกว่าหลักพันแทนจำนวนที่เป็นตัวเลข คือ 1,000 (one thousand) เมื่อนับเพิ่มอีกจำนวนละหนึ่งพันจะได้เป็น 2,000(two thousand),3,000(three thousand) ถึงหลักพันสุดท้ายคือเลข 9,000 (thousand) จากนั้นต่อด้วยตัวเลขที่มีจำนวนห้าหลัก คือนับจากเลข 10,000 (ten thousand)ถึงเลข 40,000 (forty thousand)

สนุกไปกับตัวเลขพร้อมกับฝึกสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษไปกับจำนวนเลขต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ด้วยระบบสร้างชุดตัวเลขหลักพันอัตโนมัติ และเรายังมีรายการชุดตัวเลขอีกมากถึง 16 หลัก (เลขที่มี 0 ต่อท้ายอีก 15 ตัว) เลือกคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขถัดไป" หากต้องการแสดงผลหน้าถัดไป หรือคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขที่ผ่านมา" เพื่อกลับไปหน้าแสดงผลเดิม ขอให้สนุกกับตัวเลข เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนนะครับ