นับตัวเลขหลักพันล้านภาษาอังกฤษจาก 1,000,000,000 ถึง 2,720,000,000,000


เลือกช่วงตัวเลข


นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยจาก 1,000,000,000-40,000,000,000 จากจำนวนน้อยไปหามาก เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งพันล้านจากจำนวนเดิม เริ่มต้นนับจำนวนแรกในหมวดนี้ที่เลขหนึ่งพันล้าน หรือเรียกอีกอย่างว่าหนึ่งล้านล้าน (billion) มีตัวเลขทั้งหมดสิบตำแหน่งมีเลขศูนย์อยู่ข้างหลังจำนวนนับทั้งหมด 9 ตัว เขียนได้เป็น 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) =one billion เมื่อนับเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งพันล้านก็จะอ่านตามตัวเลขที่เป็นจำนวนนับที่อยู่หน้าเลขศูนย์ เช่น 18,000,000,000 (หนึ่งหมื่นแปดพันล้าน) =eighteen billion, 31,000,000,000 (สามหมื่นหนึ่งพันล้าน) =thirty one billion, สิ้นสุดที่จำนวนนับในหมวดหนึ่งพันล้านนี้ที่จำนวน40,000,000,000 (สี่หมื่นล้าน)=forty billion

สนุกไปกับตัวเลขพร้อมกับฝึกสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษไปกับจำนวนเลขต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ด้วยระบบสร้างชุดตัวเลขหลักพันล้านอัตโนมัติ และเรายังมีรายการชุดตัวเลขอีกมากถึง 16 หลัก (เลขที่มี 0 ต่อท้ายอีก 15 ตัว) เลือกคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขถัดไป" หากต้องการแสดงผลหน้าถัดไป หรือคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขที่ผ่านมา" เพื่อกลับไปหน้าแสดงผลเดิม ขอให้สนุกกับตัวเลข เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนนะครับ