นับตัวเลขหมื่นภาษาอังกฤษจาก 10,000 ถึง 64,800,000


เลือกช่วงตัวเลข

แนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีของแถมฟรี ให้ทุกเล่ม"
นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยจาก 10,000 ถึง 40,000 จากจำนวนน้อยไปหามาก เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งหมื่นจากจำนวนเดิม ซึ่งเลขหลักหมื่นนี้มีจำนวนทั้งหมดห้าหลักที่มีเลข 0 (zero) จำนวน 4 ตัวอยู่ข้างหลังเลขจำนวนนับปกติ เริ่มนับจำนวนหมื่นแรก คือ 10,000 (ten thousand) อ่านว่า “เทน เธาเซินด์” แปลว่า สิบพัน คือ จำนวนสิบที่นับถึงพันครั้งมีค่าเท่ากับหนึ่งหมื่น ตัวอย่างตัวเลขเมื่อนับเพิ่มขึ้นทีละหมื่นจะได้จำนวนเป็น 20,000 (twenty thousand) สิ้นสุดเลขในหมวดนับเพิ่มทีละหมื่นคือจำนวน 40,000 (forty thousand)

สนุกไปกับตัวเลขพร้อมกับฝึกสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษไปกับจำนวนเลขต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ด้วยระบบสร้างชุดตัวเลขหมื่นอัตโนมัติ และเรายังมีรายการชุดตัวเลขอีกมากถึง 16 หลัก (เลขที่มี 0 ต่อท้ายอีก 15 ตัว) เลือกคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขถัดไป" หากต้องการแสดงผลหน้าถัดไป หรือคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขที่ผ่านมา" เพื่อกลับไปหน้าแสดงผลเดิม ขอให้สนุกกับตัวเลข เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนนะครับ