นับตัวเลขหมื่นภาษาอังกฤษจาก 10,000 ถึง 64,800,000


เลือกช่วงตัวเลข


นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยจาก 10,000 ถึง 40,000 จากจำนวนน้อยไปหามาก เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งหมื่นจากจำนวนเดิม ซึ่งเลขหลักหมื่นนี้มีจำนวนทั้งหมดห้าหลักที่มีเลข 0 (zero) จำนวน 4 ตัวอยู่ข้างหลังเลขจำนวนนับปกติ เริ่มนับจำนวนหมื่นแรก คือ 10,000 (ten thousand) อ่านว่า “เทน เธาเซินด์” แปลว่า สิบพัน คือ จำนวนสิบที่นับถึงพันครั้งมีค่าเท่ากับหนึ่งหมื่น ตัวอย่างตัวเลขเมื่อนับเพิ่มขึ้นทีละหมื่นจะได้จำนวนเป็น 20,000 (twenty thousand) สิ้นสุดเลขในหมวดนับเพิ่มทีละหมื่นคือจำนวน 40,000 (forty thousand)

สนุกไปกับตัวเลขพร้อมกับฝึกสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษไปกับจำนวนเลขต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ด้วยระบบสร้างชุดตัวเลขหมื่นอัตโนมัติ และเรายังมีรายการชุดตัวเลขอีกมากถึง 16 หลัก (เลขที่มี 0 ต่อท้ายอีก 15 ตัว) เลือกคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขถัดไป" หากต้องการแสดงผลหน้าถัดไป หรือคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขที่ผ่านมา" เพื่อกลับไปหน้าแสดงผลเดิม ขอให้สนุกกับตัวเลข เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนนะครับ