นับตัวเลขล้านภาษาอังกฤษจาก 1,000,000 ถึง 3,360,000,000


เลือกช่วงตัวเลข

แนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีของแถมฟรี ให้ทุกเล่ม"
นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยจาก 1,000,000-40,000,000 จากจำนวนน้อยไปหามาก เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งล้านจากจำนวนเดิม ซึ่งมีคำว่า million แปลว่า จำนวนล้าน มีเลขศูนย์ตามหลังจำนวนนับทั้งหมด 6 ตัว เริ่มนับจากเลขในหลักล้านหลักแรกคือหนึ่งล้าน 1,000,000 (one million) การอ่านตัวเลขในหมวดล้านนี้ เมื่อมีกี่ล้านก็อ่านตามจำนวนตัวเลขนั้นๆเลย เช่น 12,000,000 (twelve million), 18,000,000(eighteen million) สิ้นสุดหลักล้านสุดท้ายคือ 40,000,000 (forty million)

สนุกไปกับตัวเลขพร้อมกับฝึกสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษไปกับจำนวนเลขต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ด้วยระบบสร้างชุดตัวเลขล้านอัตโนมัติ และเรายังมีรายการชุดตัวเลขอีกมากถึง 16 หลัก (เลขที่มี 0 ต่อท้ายอีก 15 ตัว) เลือกคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขถัดไป" หากต้องการแสดงผลหน้าถัดไป หรือคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขที่ผ่านมา" เพื่อกลับไปหน้าแสดงผลเดิม ขอให้สนุกกับตัวเลข เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนนะครับ