นับตัวเลขหลักล้านล้านภาษาอังกฤษจาก 1,000,000,000,000 ถึง 20,400,000,000,000,000


เลือกช่วงตัวเลข

แนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีของแถมฟรี ให้ทุกเล่ม"
นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยจาก 1,000,000,000,000-400,000,000,000,000จากจำนวนน้อยไปหามาก เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งล้านล้านจากจำนวนเดิม มีตัวเลขตั้งต้นทั้งหมดสิบสามตำแหน่ง มีเลขศุนย์ตามหลังสิบสองตัวและจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเลขที่เป็นจำนวนนับข้างหน้า เริ่มต้นนับจำนวนแรกในหมวดนี้ที่เลขหนึ่งล้านล้าน(trillion) แสดงตัวเลขดังนี้ 1,000,000,000,000 (หนึ่งล้านล้าน) =one trillion เมื่อนับเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งล้านล้านก็จะอ่านตามตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มปกติที่อยู่หน้าเลขศูนย์แล้วตามด้วยล้าน เช่น 119,000,000,000,000 (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านล้าน) =one hundred and nineteen trillion และสิ้นสุดที่จำนวนนับในหมวดหนึ่งล้านล้านล้านนี้ที่จำนวน 400,000,000,000,000(สี่ร้อยล้านล้าน)=four hundred trillion

สนุกไปกับตัวเลขพร้อมกับฝึกสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษไปกับจำนวนเลขต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ด้วยระบบสร้างชุดตัวเลขหลักล้านล้านอัตโนมัติ และเรายังมีรายการชุดตัวเลขอีกมากถึง 16 หลัก (เลขที่มี 0 ต่อท้ายอีก 15 ตัว) เลือกคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขถัดไป" หากต้องการแสดงผลหน้าถัดไป หรือคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขที่ผ่านมา" เพื่อกลับไปหน้าแสดงผลเดิม ขอให้สนุกกับตัวเลข เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนนะครับ