เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
800 ถึง 1,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
800 eight hundred เอท ฮันเดรด แปดร้อย
810 eight hundred and ten เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน แปดร้อยสิบ
820 eight hundred and twenty เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปดร้อยยี่สิบ
830 eight hundred and thirty เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปดร้อยสามสิบ
840 eight hundred and forty เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที แปดร้อยสี่สิบ
850 eight hundred and fifty เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปดร้อยห้าสิบ
860 eight hundred and sixty เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที แปดร้อยหกสิบ
870 eight hundred and seventy เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปดร้อยเจ็ดสิบ
880 eight hundred and eighty เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที แปดร้อยแปดสิบ
890 eight hundred and ninety เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปดร้อยเก้าสิบ
900 nine hundred ไนน์ ฮันเดรด เก้าร้อย
910 nine hundred and ten ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้าร้อยสิบ
920 nine hundred and twenty ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้าร้อยยี่สิบ
930 nine hundred and thirty ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้าร้อยสามสิบ
940 nine hundred and forty ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เก้าร้อยสี่สิบ
950 nine hundred and fifty ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้าร้อยห้าสิบ
960 nine hundred and sixty ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เก้าร้อยหกสิบ
970 nine hundred and seventy ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้าร้อยเจ็ดสิบ
980 nine hundred and eighty ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เก้าร้อยแปดสิบ
990 nine hundred and ninety ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้าร้อยเก้าสิบ
1,000 one thousand วัน เธาเซินด์ หนึ่งพัน
1,010 one thousand and ten วัน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งพันสิบ
1,020 one thousand and twenty วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันยี่สิบ
1,030 one thousand and thirty วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หนึ่งพันสามสิบ
1,040 one thousand and forty วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หนึ่งพันสี่สิบ
1,050 one thousand and fifty วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันห้าสิบ
1,060 one thousand and sixty วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันหกสิบ
1,070 one thousand and seventy วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันเจ็ดสิบ
1,080 one thousand and eighty วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที หนึ่งพันแปดสิบ
1,090 one thousand and ninety วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันเก้าสิบ
1,100 one thousand one hundred วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งพันหนึ่งร้อย
1,110 one thousand one hundred and ten วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบ
1,120 one thousand one hundred and twenty วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
1,130 one thousand one hundred and thirty วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบ
1,140 one thousand one hundred and forty วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
1,150 one thousand one hundred and fifty วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
1,160 one thousand one hundred and sixty วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบ
1,170 one thousand one hundred and seventy วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
1,180 one thousand one hundred and eighty วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
1,190 one thousand one hundred and ninety วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
1,200 one thousand two hundred วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 800 ไปจนถึงเลข 1,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 800 = eight hundred (แปดร้อย) , 810 = eight hundred and ten (แปดร้อยสิบ) , 820 = eight hundred and twenty (แปดร้อยยี่สิบ) , 830 = eight hundred and thirty (แปดร้อยสามสิบ) , 840 = eight hundred and forty (แปดร้อยสี่สิบ)