เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
20,000 ถึง 20,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
20,000 twenty thousand ทเวนที เธาเซินด์ สองหมื่น
20,010 twenty thousand and ten ทเวนที เธาเซินด์ แอนด์ เทน สองหมื่นสิบ
20,020 twenty thousand and twenty ทเวนที เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สองหมื่นยี่สิบ
20,030 twenty thousand and thirty ทเวนที เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สองหมื่นสามสิบ
20,040 twenty thousand and forty ทเวนที เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สองหมื่นสี่สิบ
20,050 twenty thousand and fifty ทเวนที เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นห้าสิบ
20,060 twenty thousand and sixty ทเวนที เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหกสิบ
20,070 twenty thousand and seventy ทเวนที เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเจ็ดสิบ
20,080 twenty thousand and eighty ทเวนที เธาเซินด์ แอนด์ เอที สองหมื่นแปดสิบ
20,090 twenty thousand and ninety ทเวนที เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเก้าสิบ
20,100 twenty thousand one hundred ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งร้อย
20,110 twenty thousand one hundred and ten ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นหนึ่งร้อยสิบ
20,120 twenty thousand one hundred and twenty ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบ
20,130 twenty thousand one hundred and thirty ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบ
20,140 twenty thousand one hundred and forty ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบ
20,150 twenty thousand one hundred and fifty ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบ
20,160 twenty thousand one hundred and sixty ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบ
20,170 twenty thousand one hundred and seventy ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
20,180 twenty thousand one hundred and eighty ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบ
20,190 twenty thousand one hundred and ninety ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบ
20,200 twenty thousand two hundred ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นสองร้อย
20,210 twenty thousand two hundred and ten ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นสองร้อยสิบ
20,220 twenty thousand two hundred and twenty ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นสองร้อยยี่สิบ
20,230 twenty thousand two hundred and thirty ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นสองร้อยสามสิบ
20,240 twenty thousand two hundred and forty ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นสองร้อยสี่สิบ
20,250 twenty thousand two hundred and fifty ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นสองร้อยห้าสิบ
20,260 twenty thousand two hundred and sixty ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นสองร้อยหกสิบ
20,270 twenty thousand two hundred and seventy ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบ
20,280 twenty thousand two hundred and eighty ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นสองร้อยแปดสิบ
20,290 twenty thousand two hundred and ninety ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นสองร้อยเก้าสิบ
20,300 twenty thousand three hundred ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นสามร้อย
20,310 twenty thousand three hundred and ten ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นสามร้อยสิบ
20,320 twenty thousand three hundred and twenty ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นสามร้อยยี่สิบ
20,330 twenty thousand three hundred and thirty ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นสามร้อยสามสิบ
20,340 twenty thousand three hundred and forty ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นสามร้อยสี่สิบ
20,350 twenty thousand three hundred and fifty ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นสามร้อยห้าสิบ
20,360 twenty thousand three hundred and sixty ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นสามร้อยหกสิบ
20,370 twenty thousand three hundred and seventy ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบ
20,380 twenty thousand three hundred and eighty ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นสามร้อยแปดสิบ
20,390 twenty thousand three hundred and ninety ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นสามร้อยเก้าสิบ
20,400 twenty thousand four hundred ทเวนที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 20,000 ไปจนถึงเลข 20,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 20,000 = twenty thousand (สองหมื่น) , 20,010 = twenty thousand and ten (สองหมื่นสิบ) , 20,020 = twenty thousand and twenty (สองหมื่นยี่สิบ) , 20,030 = twenty thousand and thirty (สองหมื่นสามสิบ) , 20,040 = twenty thousand and forty (สองหมื่นสี่สิบ)