เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
2,000 ถึง 2,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
2,000 two thousand ทู เธาเซินด์ สองพัน
2,010 two thousand and ten ทู เธาเซินด์ แอนด์ เทน สองพันสิบ
2,020 two thousand and twenty ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สองพันยี่สิบ
2,030 two thousand and thirty ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สองพันสามสิบ
2,040 two thousand and forty ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สองพันสี่สิบ
2,050 two thousand and fifty ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สองพันห้าสิบ
2,060 two thousand and sixty ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สองพันหกสิบ
2,070 two thousand and seventy ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สองพันเจ็ดสิบ
2,080 two thousand and eighty ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที สองพันแปดสิบ
2,090 two thousand and ninety ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สองพันเก้าสิบ
2,100 two thousand one hundred ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองพันหนึ่งร้อย
2,110 two thousand one hundred and ten ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองพันหนึ่งร้อยสิบ
2,120 two thousand one hundred and twenty ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
2,130 two thousand one hundred and thirty ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองพันหนึ่งร้อยสามสิบ
2,140 two thousand one hundred and forty ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
2,150 two thousand one hundred and fifty ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
2,160 two thousand one hundred and sixty ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองพันหนึ่งร้อยหกสิบ
2,170 two thousand one hundred and seventy ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
2,180 two thousand one hundred and eighty ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
2,190 two thousand one hundred and ninety ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
2,200 two thousand two hundred ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองพันสองร้อย
2,210 two thousand two hundred and ten ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สองพันสองร้อยสิบ
2,220 two thousand two hundred and twenty ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองพันสองร้อยยี่สิบ
2,230 two thousand two hundred and thirty ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองพันสองร้อยสามสิบ
2,240 two thousand two hundred and forty ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองพันสองร้อยสี่สิบ
2,250 two thousand two hundred and fifty ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองพันสองร้อยห้าสิบ
2,260 two thousand two hundred and sixty ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองพันสองร้อยหกสิบ
2,270 two thousand two hundred and seventy ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองพันสองร้อยเจ็ดสิบ
2,280 two thousand two hundred and eighty ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สองพันสองร้อยแปดสิบ
2,290 two thousand two hundred and ninety ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองพันสองร้อยเก้าสิบ
2,300 two thousand three hundred ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองพันสามร้อย
2,310 two thousand three hundred and ten ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สองพันสามร้อยสิบ
2,320 two thousand three hundred and twenty ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองพันสามร้อยยี่สิบ
2,330 two thousand three hundred and thirty ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองพันสามร้อยสามสิบ
2,340 two thousand three hundred and forty ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองพันสามร้อยสี่สิบ
2,350 two thousand three hundred and fifty ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองพันสามร้อยห้าสิบ
2,360 two thousand three hundred and sixty ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองพันสามร้อยหกสิบ
2,370 two thousand three hundred and seventy ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองพันสามร้อยเจ็ดสิบ
2,380 two thousand three hundred and eighty ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สองพันสามร้อยแปดสิบ
2,390 two thousand three hundred and ninety ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองพันสามร้อยเก้าสิบ
2,400 two thousand four hundred ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 2,000 ไปจนถึงเลข 2,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 2,000 = two thousand (สองพัน) , 2,010 = two thousand and ten (สองพันสิบ) , 2,020 = two thousand and twenty (สองพันยี่สิบ) , 2,030 = two thousand and thirty (สองพันสามสิบ) , 2,040 = two thousand and forty (สองพันสี่สิบ)