เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
84,000 ถึง 88,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
84,000 eighty four thousand เอที โฟ เธาเซินด์ แปดหมื่นสี่พัน
84,100 eighty four thousand one hundred เอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
84,200 eighty four thousand two hundred เอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดหมื่นสี่พันสองร้อย
84,300 eighty four thousand three hundred เอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดหมื่นสี่พันสามร้อย
84,400 eighty four thousand four hundred เอที โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อย
84,500 eighty four thousand five hundred เอที โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดหมื่นสี่พันห้าร้อย
84,600 eighty four thousand six hundred เอที โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดหมื่นสี่พันหกร้อย
84,700 eighty four thousand seven hundred เอที โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
84,800 eighty four thousand eight hundred เอที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดหมื่นสี่พันแปดร้อย
84,900 eighty four thousand nine hundred เอที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อย
85,000 eighty five thousand เอที ไฟฟว เธาเซินด์ แปดหมื่นห้าพัน
85,100 eighty five thousand one hundred เอที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
85,200 eighty five thousand two hundred เอที ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดหมื่นห้าพันสองร้อย
85,300 eighty five thousand three hundred เอที ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดหมื่นห้าพันสามร้อย
85,400 eighty five thousand four hundred เอที ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดหมื่นห้าพันสี่ร้อย
85,500 eighty five thousand five hundred เอที ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดหมื่นห้าพันห้าร้อย
85,600 eighty five thousand six hundred เอที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดหมื่นห้าพันหกร้อย
85,700 eighty five thousand seven hundred เอที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
85,800 eighty five thousand eight hundred เอที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดหมื่นห้าพันแปดร้อย
85,900 eighty five thousand nine hundred เอที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อย
86,000 eighty six thousand เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ แปดหมื่นหกพัน
86,100 eighty six thousand one hundred เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
86,200 eighty six thousand two hundred เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดหมื่นหกพันสองร้อย
86,300 eighty six thousand three hundred เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดหมื่นหกพันสามร้อย
86,400 eighty six thousand four hundred เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดหมื่นหกพันสี่ร้อย
86,500 eighty six thousand five hundred เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดหมื่นหกพันห้าร้อย
86,600 eighty six thousand six hundred เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดหมื่นหกพันหกร้อย
86,700 eighty six thousand seven hundred เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
86,800 eighty six thousand eight hundred เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดหมื่นหกพันแปดร้อย
86,900 eighty six thousand nine hundred เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดหมื่นหกพันเก้าร้อย
87,000 eighty seven thousand เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ แปดหมื่นเจ็ดพัน
87,100 eighty seven thousand one hundred เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
87,200 eighty seven thousand two hundred เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
87,300 eighty seven thousand three hundred เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
87,400 eighty seven thousand four hundred เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
87,500 eighty seven thousand five hundred เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
87,600 eighty seven thousand six hundred เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
87,700 eighty seven thousand seven hundred เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
87,800 eighty seven thousand eight hundred เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
87,900 eighty seven thousand nine hundred เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
88,000 eighty eight thousand เอที เอท เธาเซินด์ แปดหมื่นแปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

เช้านี้เป็นไงบ้าง วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 84,000 ไปจนถึงเลข 88,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 84,000 = eighty four thousand (แปดหมื่นสี่พัน) , 84,100 = eighty four thousand one hundred (แปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย) , 84,200 = eighty four thousand two hundred (แปดหมื่นสี่พันสองร้อย) , 84,300 = eighty four thousand three hundred (แปดหมื่นสี่พันสามร้อย) , 84,400 = eighty four thousand four hundred (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อย)