เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
800,000 ถึง 804,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
800,000 eight hundred thousand เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ แปดแสน
800,100 eight hundred thousand one hundred เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งร้อย
800,200 eight hundred thousand two hundred เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนสองร้อย
800,300 eight hundred thousand three hundred เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนสามร้อย
800,400 eight hundred thousand four hundred เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนสี่ร้อย
800,500 eight hundred thousand five hundred เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนห้าร้อย
800,600 eight hundred thousand six hundred เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนหกร้อย
800,700 eight hundred thousand seven hundred เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนเจ็ดร้อย
800,800 eight hundred thousand eight hundred เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนแปดร้อย
800,900 eight hundred thousand nine hundred เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนเก้าร้อย
801,000 eight hundred and one thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ แปดแสนหนึ่งพัน
801,100 eight hundred and one thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อย
801,200 eight hundred and one thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งพันสองร้อย
801,300 eight hundred and one thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งพันสามร้อย
801,400 eight hundred and one thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งพันสี่ร้อย
801,500 eight hundred and one thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งพันห้าร้อย
801,600 eight hundred and one thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งพันหกร้อย
801,700 eight hundred and one thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อย
801,800 eight hundred and one thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งพันแปดร้อย
801,900 eight hundred and one thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งพันเก้าร้อย
802,000 eight hundred and two thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ แปดแสนสองพัน
802,100 eight hundred and two thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนสองพันหนึ่งร้อย
802,200 eight hundred and two thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนสองพันสองร้อย
802,300 eight hundred and two thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนสองพันสามร้อย
802,400 eight hundred and two thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนสองพันสี่ร้อย
802,500 eight hundred and two thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนสองพันห้าร้อย
802,600 eight hundred and two thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนสองพันหกร้อย
802,700 eight hundred and two thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนสองพันเจ็ดร้อย
802,800 eight hundred and two thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนสองพันแปดร้อย
802,900 eight hundred and two thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนสองพันเก้าร้อย
803,000 eight hundred and three thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ แปดแสนสามพัน
803,100 eight hundred and three thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนสามพันหนึ่งร้อย
803,200 eight hundred and three thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนสามพันสองร้อย
803,300 eight hundred and three thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนสามพันสามร้อย
803,400 eight hundred and three thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนสามพันสี่ร้อย
803,500 eight hundred and three thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนสามพันห้าร้อย
803,600 eight hundred and three thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนสามพันหกร้อย
803,700 eight hundred and three thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนสามพันเจ็ดร้อย
803,800 eight hundred and three thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนสามพันแปดร้อย
803,900 eight hundred and three thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนสามพันเก้าร้อย
804,000 eight hundred and four thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ แปดแสนสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 800,000 ไปจนถึงเลข 804,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 800,000 = eight hundred thousand (แปดแสน) , 800,100 = eight hundred thousand one hundred (แปดแสนหนึ่งร้อย) , 800,200 = eight hundred thousand two hundred (แปดแสนสองร้อย) , 800,300 = eight hundred thousand three hundred (แปดแสนสามร้อย) , 800,400 = eight hundred thousand four hundred (แปดแสนสี่ร้อย)