เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
220,000 ถึง 224,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
220,000 two hundred and twenty thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ สองแสนสองหมื่น
220,100 two hundred and twenty thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อย
220,200 two hundred and twenty thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสองร้อย
220,300 two hundred and twenty thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสามร้อย
220,400 two hundred and twenty thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสี่ร้อย
220,500 two hundred and twenty thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นห้าร้อย
220,600 two hundred and twenty thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นหกร้อย
220,700 two hundred and twenty thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นเจ็ดร้อย
220,800 two hundred and twenty thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นแปดร้อย
220,900 two hundred and twenty thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นเก้าร้อย
221,000 two hundred and twenty one thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ สองแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
221,100 two hundred and twenty one thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
221,200 two hundred and twenty one thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
221,300 two hundred and twenty one thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
221,400 two hundred and twenty one thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
221,500 two hundred and twenty one thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
221,600 two hundred and twenty one thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
221,700 two hundred and twenty one thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
221,800 two hundred and twenty one thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
221,900 two hundred and twenty one thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
222,000 two hundred and twenty two thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ สองแสนสองหมื่นสองพัน
222,100 two hundred and twenty two thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
222,200 two hundred and twenty two thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อย
222,300 two hundred and twenty two thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อย
222,400 two hundred and twenty two thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อย
222,500 two hundred and twenty two thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อย
222,600 two hundred and twenty two thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสองพันหกร้อย
222,700 two hundred and twenty two thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
222,800 two hundred and twenty two thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อย
222,900 two hundred and twenty two thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อย
223,000 two hundred and twenty three thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ สองแสนสองหมื่นสามพัน
223,100 two hundred and twenty three thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
223,200 two hundred and twenty three thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสามพันสองร้อย
223,300 two hundred and twenty three thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสามพันสามร้อย
223,400 two hundred and twenty three thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อย
223,500 two hundred and twenty three thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อย
223,600 two hundred and twenty three thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสามพันหกร้อย
223,700 two hundred and twenty three thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
223,800 two hundred and twenty three thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อย
223,900 two hundred and twenty three thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อย
224,000 two hundred and twenty four thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ เธาเซินด์ สองแสนสองหมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 220,000 ไปจนถึงเลข 224,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 220,000 = two hundred and twenty thousand (สองแสนสองหมื่น) , 220,100 = two hundred and twenty thousand one hundred (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อย) , 220,200 = two hundred and twenty thousand two hundred (สองแสนสองหมื่นสองร้อย) , 220,300 = two hundred and twenty thousand three hundred (สองแสนสองหมื่นสามร้อย) , 220,400 = two hundred and twenty thousand four hundred (สองแสนสองหมื่นสี่ร้อย)