นับตัวเลขหลักแสนภาษาอังกฤษจาก 100,000 ถึง 408,000,000


เลือกช่วงตัวเลข หน้าที่ 3


นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ

ฝึกอ่านตัวเลขเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทยจาก 100,000 ถึง 4,000,000 จากจำนวนน้อยไปหามาก เป็นการนับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแสนจากจำนวนเดิม ซึ่งเลขในหลักแสนนี้ มีตัวเลขทั้งหมดหกหลัก โดยมีเลข 0 (zero) อยู่ข้างหลังเลขจำนวนนับทั้งหมด 5 ตัว เริ่มนับจากจำนวนหลักแสนตัวแรกคือหนึ่งแสน 100,000(one hundred thousand) อ่านว่า วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ แปลว่า หนึ่งร้อยหนึ่งพัน นั่นคือนับหนึ่งร้อยจำนวนทั้งหมดหนึ่งพันครั้งมีค่าเท่ากับหนึ่งแสน เมื่อนับเพิ่มทีละหนึ่งแสนสิ้นสุดจำนวนในหมวดนี้คือ900,000(nine hundred thousand)ต่อด้วยเลขในหลักล้านมีตัวเลขทั้งหมดเจ็ดหลักคือ 1,000,000(one million) มีจำนวนเลขศูนย์ตามหลังเลขจำนวนนับทังหมด 6 ตัว สิ้นสุดจำนวนนับเพิ่มทีละแสนในหมวดนี้อยู่ที่ 4,000,000(four million)

สนุกไปกับตัวเลขพร้อมกับฝึกสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษไปกับจำนวนเลขต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ด้วยระบบสร้างชุดตัวเลขหลักแสนอัตโนมัติ และเรายังมีรายการชุดตัวเลขอีกมากถึง 16 หลัก (เลขที่มี 0 ต่อท้ายอีก 15 ตัว) เลือกคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขถัดไป" หากต้องการแสดงผลหน้าถัดไป หรือคลิกที่ปุ่ม "ชุดตัวเลขที่ผ่านมา" เพื่อกลับไปหน้าแสดงผลเดิม ขอให้สนุกกับตัวเลข เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนนะครับ