เลขหลักแสนภาษาอังกฤษ
28,000,000 ถึง 32,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
28,000,000 twenty eight million ทเวนที เอท มิลเยิน ยี่สิบแปดล้าน
28,100,000 twenty eight million one hundred thousand ทเวนที เอท มิลเยิน วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสน
28,200,000 twenty eight million two hundred thousand ทเวนที เอท มิลเยิน ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบแปดล้านสองแสน
28,300,000 twenty eight million three hundred thousand ทเวนที เอท มิลเยิน ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบแปดล้านสามแสน
28,400,000 twenty eight million four hundred thousand ทเวนที เอท มิลเยิน โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบแปดล้านสี่แสน
28,500,000 twenty eight million five hundred thousand ทเวนที เอท มิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบแปดล้านห้าแสน
28,600,000 twenty eight million six hundred thousand ทเวนที เอท มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบแปดล้านหกแสน
28,700,000 twenty eight million seven hundred thousand ทเวนที เอท มิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสน
28,800,000 twenty eight million eight hundred thousand ทเวนที เอท มิลเยิน เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบแปดล้านแปดแสน
28,900,000 twenty eight million nine hundred thousand ทเวนที เอท มิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบแปดล้านเก้าแสน
29,000,000 twenty nine million ทเวนที ไนน์ มิลเยิน ยี่สิบเก้าล้าน
29,100,000 twenty nine million one hundred thousand ทเวนที ไนน์ มิลเยิน วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสน
29,200,000 twenty nine million two hundred thousand ทเวนที ไนน์ มิลเยิน ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบเก้าล้านสองแสน
29,300,000 twenty nine million three hundred thousand ทเวนที ไนน์ มิลเยิน ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบเก้าล้านสามแสน
29,400,000 twenty nine million four hundred thousand ทเวนที ไนน์ มิลเยิน โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบเก้าล้านสี่แสน
29,500,000 twenty nine million five hundred thousand ทเวนที ไนน์ มิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน
29,600,000 twenty nine million six hundred thousand ทเวนที ไนน์ มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบเก้าล้านหกแสน
29,700,000 twenty nine million seven hundred thousand ทเวนที ไนน์ มิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสน
29,800,000 twenty nine million eight hundred thousand ทเวนที ไนน์ มิลเยิน เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบเก้าล้านแปดแสน
29,900,000 twenty nine million nine hundred thousand ทเวนที ไนน์ มิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด เธาเซินด์ ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสน
30,000,000 thirty million เธอที มิลเยิน สามสิบล้าน
30,100,000 thirty million one hundred thousand เธอที มิลเยิน วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบล้านหนึ่งแสน
30,200,000 thirty million two hundred thousand เธอที มิลเยิน ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบล้านสองแสน
30,300,000 thirty million three hundred thousand เธอที มิลเยิน ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบล้านสามแสน
30,400,000 thirty million four hundred thousand เธอที มิลเยิน โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบล้านสี่แสน
30,500,000 thirty million five hundred thousand เธอที มิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบล้านห้าแสน
30,600,000 thirty million six hundred thousand เธอที มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบล้านหกแสน
30,700,000 thirty million seven hundred thousand เธอที มิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบล้านเจ็ดแสน
30,800,000 thirty million eight hundred thousand เธอที มิลเยิน เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบล้านแปดแสน
30,900,000 thirty million nine hundred thousand เธอที มิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบล้านเก้าแสน
31,000,000 thirty one million เธอที วัน มิลเยิน สามสิบเอ็ดล้าน
31,100,000 thirty one million one hundred thousand เธอที วัน มิลเยิน วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน
31,200,000 thirty one million two hundred thousand เธอที วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบเอ็ดล้านสองแสน
31,300,000 thirty one million three hundred thousand เธอที วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบเอ็ดล้านสามแสน
31,400,000 thirty one million four hundred thousand เธอที วัน มิลเยิน โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบเอ็ดล้านสี่แสน
31,500,000 thirty one million five hundred thousand เธอที วัน มิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบเอ็ดล้านห้าแสน
31,600,000 thirty one million six hundred thousand เธอที วัน มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบเอ็ดล้านหกแสน
31,700,000 thirty one million seven hundred thousand เธอที วัน มิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสน
31,800,000 thirty one million eight hundred thousand เธอที วัน มิลเยิน เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบเอ็ดล้านแปดแสน
31,900,000 thirty one million nine hundred thousand เธอที วัน มิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสน
32,000,000 thirty two million เธอที ทู มิลเยิน สามสิบสองล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักแสนซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 28,000,000 ไปจนถึงเลข 32,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 8 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000,000 ตัวอย่างเช่น 28,000,000 = twenty eight million (ยี่สิบแปดล้าน) , 28,100,000 = twenty eight million one hundred thousand (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสน) , 28,200,000 = twenty eight million two hundred thousand (ยี่สิบแปดล้านสองแสน) , 28,300,000 = twenty eight million three hundred thousand (ยี่สิบแปดล้านสามแสน) , 28,400,000 = twenty eight million four hundred thousand (ยี่สิบแปดล้านสี่แสน)