เลขหลักแสนภาษาอังกฤษ
12,000,000 ถึง 16,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
12,000,000 twelve million ทเวลฟว มิลเยิน สิบสองล้าน
12,100,000 twelve million one hundred thousand ทเวลฟว มิลเยิน วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสองล้านหนึ่งแสน
12,200,000 twelve million two hundred thousand ทเวลฟว มิลเยิน ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสองล้านสองแสน
12,300,000 twelve million three hundred thousand ทเวลฟว มิลเยิน ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสองล้านสามแสน
12,400,000 twelve million four hundred thousand ทเวลฟว มิลเยิน โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสองล้านสี่แสน
12,500,000 twelve million five hundred thousand ทเวลฟว มิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสองล้านห้าแสน
12,600,000 twelve million six hundred thousand ทเวลฟว มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสองล้านหกแสน
12,700,000 twelve million seven hundred thousand ทเวลฟว มิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสองล้านเจ็ดแสน
12,800,000 twelve million eight hundred thousand ทเวลฟว มิลเยิน เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสองล้านแปดแสน
12,900,000 twelve million nine hundred thousand ทเวลฟว มิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสองล้านเก้าแสน
13,000,000 thirteen million เธอทีน มิลเยิน สิบสามล้าน
13,100,000 thirteen million one hundred thousand เธอทีน มิลเยิน วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสามล้านหนึ่งแสน
13,200,000 thirteen million two hundred thousand เธอทีน มิลเยิน ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสามล้านสองแสน
13,300,000 thirteen million three hundred thousand เธอทีน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสามล้านสามแสน
13,400,000 thirteen million four hundred thousand เธอทีน มิลเยิน โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสามล้านสี่แสน
13,500,000 thirteen million five hundred thousand เธอทีน มิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสามล้านห้าแสน
13,600,000 thirteen million six hundred thousand เธอทีน มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสามล้านหกแสน
13,700,000 thirteen million seven hundred thousand เธอทีน มิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสามล้านเจ็ดแสน
13,800,000 thirteen million eight hundred thousand เธอทีน มิลเยิน เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสามล้านแปดแสน
13,900,000 thirteen million nine hundred thousand เธอทีน มิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสามล้านเก้าแสน
14,000,000 fourteen million โฟทีน มิลเยิน สิบสี่ล้าน
14,100,000 fourteen million one hundred thousand โฟทีน มิลเยิน วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสี่ล้านหนึ่งแสน
14,200,000 fourteen million two hundred thousand โฟทีน มิลเยิน ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสี่ล้านสองแสน
14,300,000 fourteen million three hundred thousand โฟทีน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสี่ล้านสามแสน
14,400,000 fourteen million four hundred thousand โฟทีน มิลเยิน โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสี่ล้านสี่แสน
14,500,000 fourteen million five hundred thousand โฟทีน มิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสี่ล้านห้าแสน
14,600,000 fourteen million six hundred thousand โฟทีน มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสี่ล้านหกแสน
14,700,000 fourteen million seven hundred thousand โฟทีน มิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสี่ล้านเจ็ดแสน
14,800,000 fourteen million eight hundred thousand โฟทีน มิลเยิน เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสี่ล้านแปดแสน
14,900,000 fourteen million nine hundred thousand โฟทีน มิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบสี่ล้านเก้าแสน
15,000,000 fifteen million ฟิฟทีน มิลเยิน สิบห้าล้าน
15,100,000 fifteen million one hundred thousand ฟิฟทีน มิลเยิน วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบห้าล้านหนึ่งแสน
15,200,000 fifteen million two hundred thousand ฟิฟทีน มิลเยิน ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบห้าล้านสองแสน
15,300,000 fifteen million three hundred thousand ฟิฟทีน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบห้าล้านสามแสน
15,400,000 fifteen million four hundred thousand ฟิฟทีน มิลเยิน โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบห้าล้านสี่แสน
15,500,000 fifteen million five hundred thousand ฟิฟทีน มิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบห้าล้านห้าแสน
15,600,000 fifteen million six hundred thousand ฟิฟทีน มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบห้าล้านหกแสน
15,700,000 fifteen million seven hundred thousand ฟิฟทีน มิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบห้าล้านเจ็ดแสน
15,800,000 fifteen million eight hundred thousand ฟิฟทีน มิลเยิน เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบห้าล้านแปดแสน
15,900,000 fifteen million nine hundred thousand ฟิฟทีน มิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สิบห้าล้านเก้าแสน
16,000,000 sixteen million ซิคซ์ทีน มิลเยิน สิบหกล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักแสนซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 12,000,000 ไปจนถึงเลข 16,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 8 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000,000 ตัวอย่างเช่น 12,000,000 = twelve million (สิบสองล้าน) , 12,100,000 = twelve million one hundred thousand (สิบสองล้านหนึ่งแสน) , 12,200,000 = twelve million two hundred thousand (สิบสองล้านสองแสน) , 12,300,000 = twelve million three hundred thousand (สิบสองล้านสามแสน) , 12,400,000 = twelve million four hundred thousand (สิบสองล้านสี่แสน)