วิธีการอ่านตัวเลขหลักล้าน

รู้แล้วแบ่งปัน:

ตัวเลขในหลักล้าน คือตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่เจ็ดของจำนวนนับ หรืออยู่ทางซ้ายมือถัดจากหลักแสน ภาษาอังกฤษคือคำว่า million แปลว่า ล้านหรือ เลขล้าน สำหรับการอ่านตัวเลขในหลักล้านคืออ่านตามตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งหลักล้านตรงตามจำนวนเช่นเดียวกัน เช่น

1,000,000 = one million = (หนึ่งล้าน)

25,000,000 = twenty five million = (ยี่สิบห้าล้าน)

872,000,000 = eight hundred and seventy two million = (แปดร้อยเจ็ดสิบสองล้าน)

ตัวอย่างการอ่านตัวเลขหลักล้าน เมื่อเพิ่มจำนวนขึ้นทีละหนึ่งหลักจากหลักหน่วย

ตัวเลขแสดงจำนวน

คำอ่าน

ล้าน

แสน

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

เท่ากับ

อ่านไทย

อ่านอังกฤษ

4

0

0

0

0

0

0

4,000,000

สี่ล้าน

four million

4

3

0

0

0

0

0

4,300,000

สี่ล้านสามแสน

four million three hundred thousand

4

3

5

0

0

0

0

4,3500,00

สี่ล้านสามแสนห้าหมื่น

four million three hundred and fifty thousand

4

3

5

1

0

0

0

4,351,000

สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน

four million three hundred and fifty one thousand

4

3

5

1

6

0

0

4,351,600

ล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อย

four million three hundred and fifty one thousand six hundred

4

3

5

1

6

2

0

4,351,620

ล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบ

four million three hundred and fifty one thousand six hundred and twenty

4

3

5

1

6

2

8

4,351,628

ล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปด

four million three hundred and fifty one thousand six hundred and twenty eight

เมื่อตัวเลขในหลักล้านเป็นจำนวนเต็ม ตั้งแต่หลักสิบเพิ่มขึ้นจนถึงหลักที่มากขึ้น จะมีวิธีการอ่านเช่นเดียวกับหลักร้อย หมื่น ตามลำดับ