วิธีการอ่านตัวเลขหลักร้อย

รู้แล้วแบ่งปัน:

ตัวเลขในหลักร้อย คือตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่สามของจำนวนนับถัดจากหลักสิบ ภาษาอังกฤษคือ คำว่า hundred แปลว่า ร้อย หรือเลขร้อย สำหรับการอ่านเลขหลักร้อยคืออ่านตามตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งหลักร้อยตรงตามจำนวนนั้นๆเลย มีกี่ร้อยก็อ่านตามเลขที่ปรากฏ และมีข้อสังเกตว่าถ้าในจำนวนร้อยนั้นมีหลักสิบหรือหลักหน่วยเกี่ยวข้องด้วย จะใช้คำว่า and มาคั่นกลางระหว่างหลักร้อยและหลักสิบหรือหลักหน่วยด้วย

ตัวอย่างเช่น

- อ่านหลักร้อยปกติ : 300 = three hundred=(สามร้อย)

- อ่านรวมหลักร้อยกับหลักหน่วย : 805 =eight hundred and five=(แปดร้อยห้า)

- อ่านรวมหลักร้อย มีหลักสิบและหลักหน่วย : 327= one hundred and twenty seven=(สามร้อยยี่สิบเจ็ด)